پرده اتوماتیک

انواع سیستم های اتوماتیک پرده برقی

سیستم های اتوماتیک "ROYALLUX" به 3 دسته کلی تقسیم می شوند:

1- سیستم های اتوماتیک پرده کناررو 2- سیستم های اتوماتیک پرده بالارو 3- سیستم های اتوماتیک پرده شیب دار

افزایش طول عمر پرده برقی به دلیل حرکت یکنواخت آن

قابلیت باز و بسته کردن پرده برقی در فضاهای غیر قابل دسترس


قابلیت باز و بسته کردن پرده های سنگین

قابلیت باز و بسته کردن پرده ها با ریموت کنترل


قابلیت اتصال پرده ها به سیستم BMS

امکان برنامه ریزی برای کل پرده های یک ساختمان جهت باز و بسته شدن هماهنگ


امکان طراحی و نصب پرده های شیب دار و پرده های Outdoor

سیستم های اتوماتیک پرده بالارو

یکی از معضلات موجود در سیستم پرده های بالارو، آسیب دیدگی و یا خارج شدن این پرده ها از رگلاژ می باشد که این موضوع در مورد پرده های کرکره مشهودتر است. ضمنا به دلیل عملکرد یکنواخت در سیستم های اتوماتیک بالارو، طول عمر پرده به طرز چشمگیری افزایش می یابد.

Roman، Zebra، Shade، سلوئت، پلیسه و کرکره.


موتور پرده Tubluar

شفت آلومینیومی و متعلقات

سیستم های اتوماتیک پرده شیب دار

در صورت نیاز به نصب پرده های شیب دار ناگزیر به استفاده از این سیستم خواهیم بود. سیستم های اتوماتیک پرده شیب دار به دو صورت قابل اجرا می باشند:

سیستم دارای کابل هدایت کننده

سیستم مجهز به ریلهای جانبی


لازم به ذکر است که با توجه به طرح مورد تایید خریدار، فضای مورد استفاده و زاویه شیب پرده، هر دو سیستم و یا صرفا یکی از آنها قابل اجرا خواهد بود. ضمنا به دلیل وجود کابل هدایت کننده و یا ریلهای جانبی از این سیستم به شرط استفاده از پارچه ضد آب، به عنوان پرده های Outdoor نیز می توان بهره گرفت. بدیهی است که سیستم های اتوماتیک کناررو و بالارو فقط در فضاهای داخلی (Indoor) قابل اجرا خواهند بود.