موتور پرده

موتور پرده

موتورهای پرده کناررو

موتورهای پرده کنار رو همگی Brushless بوده و با توجه به چهار فاکتور اصلی، به مدلهای متنوعی تقسیم بندی می شوند:

توان مصرفی موتور

تعداد سیم های ورودی به موتور


نوع گیربکس ریل (ساده یا بلبرینگی)

ولتاژ برق مصرفی موتور

ردیفمدل موتورتوان مصرفی موتور (وات)وزن پرده قابل کشش (kg)سرعت باز و بسته کردن cm/secولتاژ کارکرد موتور (ولت)تعداد سیم های ورودیویژگی های خاص موتور
1DM...52EN-...454550202203قیمت مناسب جهت پرده های معمولی با طول ریل متوسط
2DM...52EN-...7575100202203مناسب پرده های سنگین با ریل های طول بلند
3DT...52S-...454550202204قابلیت اتصال به BMS (جهت پرده های سبک)
4DT...52S-...7575100202203قابلیت اتصال به BMS (جهت پرده های سنگین)
5DT...72TE13100222204قابلیت اتصال به گیربکس ریل بلبرینگی، کم مصرف و کم صدا

موتورهای پرده های بالارو

موتورهای تیوبلار سیستم بالا رو همگی Brushless بوده و با توجه به چهار فاکتور اصلی،به مدلهای متنوعی تقسیم بندی می شوند:


قدرت موتور

سرعت موتور


تعداد سیم های ورودی به موتور

ولتاژ برق مصرفی موتور

ردیفمدل موتورتوان مصرفی موتور (وات)گشتاور موتور (N.m)سرعت دوران موتور (rpm)ولتاژ کارکرد موتور (ولت)تعداد سیم های ورودیویژگی های خاص موتور
1DM...35R-6/281206282203مناسب برای پرده های سبک سرعت باز و بسته شدن بالا
2DM...35R-10/1712010172203مناسب برای پرده های معمولی سرعت باز و بسته شدن متوسط
3DM...35R-13/1412013142203مناسب برای پرده های سنگین سرعت باز و بسته شدن پایین
4DM.3..35S-10/1712010172204قابلیت اتصال به BMS
5DM...45R-20/2617020262203مناسب برای پرده های فوق سنگین سرعت باز و بسته شدن بالا
6DV...24DF161.245242موتور کوچک با دو گیربکس بسیار کم مصرف و کم صدا مناسب جهت کرکره و پلیسه
7DM...25ET1415322202موتور باریک و بسیار کم مصرف مناسب برای پرده های بسیار سبک