سوالات متداول

1کدام نوع از پرده های اتوماتیک را با سیستم های اتوماتیک بالارو نصب می کنند؟
1- پرده های shade 2- پرده های رومن 3- پرده های زبرا 4- پرده های honey comb
2سیستم های اتوماتیک پرده های royallux به چند دسته تقسیم میشوند؟
1-سیستم های اتوماتیک بالارو 2-سیستم های اتوماتیک کناررو
3ریموت کنترل ها در سیستم های اتوماتیک royallux به چند دسته تقسیم می شوند؟
سیستم های اتوماتیک پرده royallux دارای 6 نوع ریموت هستند. که برحسب نیاز کاربران به انان ارائه می شود.
4ایا می توان از یک ریموت برای چند موتور استفاده کرد؟
بله. می توان از یک ریموت کنترل دوبل یا 15 کانال royallux برای چند موتور استفاده کرد